Dzięki współpracy z Firmą MEDKOMP oferujemy Państwu usługę Outsourcingu IT.

Outsourcing Informatyczny  (Outsourcing IT czyli zewnętrzna obsługa informatyczna)

Podstawową zaletą korzystania z naszych usług jest zmniejszenie poziomu inwestycji i obniżenie kosztów funkcjonowania całej infrastruktury informatycznej w Państwa organizacji a zarazem umożliwienie dostępu do najnowszej technologii i efektywnych rozwiązań informatycznych.

Proponujemy współpracę w oparciu zarówno o stałe kontrakty serwisowe jak i prace zlecone.

Stała umowa serwisowa gwarantuje Państwu niższe koszty utrzymania infrastruktury informatycznej oraz szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów bez konieczności zatrudnienia i szkolenia własnych pracowników. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa utrzymania ciągłości pracy posiadanego systemu informatycznego.

Do zalet powierzenia opieki nad całością lub częścią oprogramowania i sprzętu komputerowego firmie zewnętrznej można zaliczyć:

  • optymalizacja kosztów obsługi,
  • podniesienie bezpieczeństwa organizacji,
  • przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń,
  • wyeliminowanie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (z możliwością udostępnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy),
  • brak konieczności utrzymywania własnego działu informatycznego wraz z wymaganym zapleczem,
  • wydłużenie bezawaryjnej pracy urządzeń dzięki stałej konserwacji,
  • dostęp do technologii odzyskiwania utraconych danych,
  • gwarancja ciągłości pracy,
  • stała pomoc osobista, telefoniczna i zdalna,
  • wyższa elastyczność,
  • miła atmosfera obsługi.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.medkomp.pl lub pod numerem telefonu 501 678 955